Pożyczka na start

Z dniem 30 czerwca 2020 r. realizacja projektu została zakończona. Pożyczka na Start nie jest już udzielana. Zapraszamy do zapoznania się z innymi produktami Funduszu Pożyczkowego.

Przejdź do pożyczki

Mamy dla Ciebie nawet 50 000

Kwota pożyczki
Długosć pożyczki
Wysokość miesięcznej raty: Miesięczne koszty pożyczki: 100 zł

O projekcie

Projekt „Pożyczka na start” realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, na podstawie Umowy nr POKL.06.02.00-06-103/13-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

  • Oprocentowanie pożyczek  - 1 % w skali roku !!! (do 31.10.2015 r.)
  • Oprocentowanie pożyczek – 2,5 % w skali roku !!! (od 1.11.2015 r.)
  • Oprocentowanie pożyczek – 1 % w skali roku !!! (od 1.07.2017 r.)
Projekt Jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego