Aktualności

Aktualności

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” informuje, iż otrzymała zgodę instytucji nadzorującej, aby  w 5 letnim okresie monitorowania projektu „Pożyczka na Start” w dalszym ciągu udzielać pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz nowymi zasadami udzielenia pożyczek.


Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” informuje iż z dniem 30 czerwca 2015 r. zakończyła realizację projektu  i tym samym rekrutację do projektu.

Jednocześnie informujemy, iż w 5 letnim okresie monitorowania projektu w dalszym ciągu będą udzielane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nowe zasady udzielenia pożyczek zostaną opublikowane na stronie internetowej niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji instytucji nadzorującej. Nastąpi to jeszcze w miesiącu lipcu.
 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny  w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne w dniu 4 lipca 2014 r.Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2014 r. –  źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą”, dotyczące bezzwrotnego wsparcia ze środków unijnych do kwoty 40 tys. zł oraz wsparcia w formie pożyczki do kwoty 50 tys. zł. na założenie działalności gospodarczej.

Wsparcie pochodzi ze środków unijnych na samozatrudnienie w ramach Programu Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

 Wsparcie w formie dotacyjnej jest skierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatów zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz m. Zamościa, natomiast osoby pracujące oraz mieszkańcy powiatu biłgorajskiego mogą skorzystać z wersji pożyczkowej.

 Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele instytucji realizujących projekty oraz przedstawiciel PUP w Zamościu.  

Spotkanie odbędzie się w sali  nr 319 w  budynku przy ul. Partyzantów 94 (siedziba LPI ) w Zamościu, w godz. 10.00 – 14.15.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 2 lipca br. do godz.9.00 pod nr tel. (84)6380267, (84) 6393134, katarzyna.zawislak@lubelskie.pl, Zofia.matwij@lubelskie.pl, zamosc@feu.lubelskie.pl

Serdecznie zapraszamy

Katarzyna Zawiślak, Zofia Matwij

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Polityki Regionalnej

Oddział Funduszy Europejskich
ul. Partyzantów 94
22-400 Zamość
tel./faks (84) 6380267, (84) 6393134

Infolinia:  800 175 151
katarzyna.zawislak@lubelskie.pl,
Zofia.matwij@lubelskie.pl
zamosc@feu.lubelskie.pl
www.feu.lubelskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie są oficjalnym stanowiskiem  Instytucji  Zarządzającej Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 


 

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 8 kwietnia 2014 roku rozpoczniemy rekrutację do projektu „Pożyczka na start”. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 r.

Projekt ułatwi osobom fizycznym założenie działalności gospodarczej, która będzie dla nich miejscem pracy i możliwością wykorzystania własnego potencjału i umiejętności. Niezwykle ważną kwestią jest to, że udział w projekcie daje szansę Uczestnikom na rozwój własnych celów przy wsparciu szkoleniowym i doradczym ekspertów z zakresu biznesu. Ponadto osoby te mają szansę otrzymać preferencyjną pożyczkę na otwarcie działalności gospodarczej co ułatwi im start na rynku pracy.

Zapraszamy do biura projektu mieszczącego się w siedzibie Fundacji „OIC Poland”, przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie, lub kontakt telefoniczny: 081 710-46-30, 081 710-46-34.

Postaw na własny biznes!!!

Poniżej do pobrania dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  5. Karta oceny formalnej
  6. Karta oceny merytorycznej
Projekt Jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego