e-learning

e-learning

Aby zalogować się na platformę e-learningową kliknij tutaj https://oic.itslearning.com

Przed zalogowaniem proszę zapoznać się z Instrukcją obsługi platformy (instrukcja do pobrania)

Projekt Jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego