Jak to działa?

Jak to działa?

Aby starać się o pożyczkę należy złożyć wniosek o pożyczkę wraz z Biznes Planem i załącznikami.

Warunkiem udzielenia pożyczki przez Fundację „OIC Poland” jest:

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej (po decyzji o przyznaniu pożyczki);
  • zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Fundacją „OIC Poland” a Pożyczkobiorcą;
  • ustanowienie prawnych zabezpieczeń umowy pożyczki.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykorzystania środków pożyczki w terminie do 3 miesięcy od dnia przekazania ich przez Pożyczkodawcę  na rachunek Pożyczkobiorcy.

 

Dla osób chętnych istnieje możliwość odbycia szkolenia zdalnego (w formie e-learningu)

  1. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (32h)

- Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej,
- Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
- Bezpieczeństwo i higiena pracy,
- Pozyskiwania środków z UE
- Marketing i promocja

  1. Przygotowanie Biznes planu (40h)

- Moduł 1 – Sporządzanie biznes planu,
- Moduł 2 – Przygotowanie wniosku pożyczkowego
- Moduł 3 – Potencjał wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia
- Moduł 4 – Charakterystyka przedsięwzięcia
- Moduł 5 – Plan marketingowy dla planowanego przedsięwzięcia
- Moduł 6 – Informacje dodatkowe związane z planowanym przedsięwzięciem
- Moduł 7 – Prognoza finansowa dla planowanego przedsięwzięcia
- Moduł 8 – Zabezpieczenia

Projekt Jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego