O nas

O nas


Od 1990r. Fundacja dostarcza firmom, instytucjom oraz organizacjom, kompleksowych, efektywnych i przyjaznych rozwiązań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Nieustannie modyfikuje i poszerza ofertę szkoleniowo-edukacyjną reagując na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa.

Działalność Fundacji koncentruje się wokół następujących obszarów:

 • Programy skierowane do kadr zarządzających i pracowników firm ukierunkowane na kształcenie kadr MŚP, szkolenia specjalistyczne przygotowywane indywidualnie pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa; kompleksowa analiza potencjału menedżerskiego (M-ASTRA);
 • Programy skierowane do pracowników instytucji publicznych mające na celu podniesienie kwalifikacji kadry administracji publicznej oraz wykorzystanie potencjału sektora publicznego;
 • Programy skierowane do osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowane z funduszy pomocowych i dotacji celowych budżetu Państwa,
 • Programy skierowane do uczniów, absolwentów i pracowników szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych mające na celu przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy,
 • Kursy kwalifikacyjne oraz nadające uprawnienia nauczycielom i kadrze pedagogicznej,
 • Studia podyplomowe,
 • Fundusz Pożyczkowy,
 • Badania i analizy społeczno-gospodarcze.


Działania Fundacji „OIC Poland” realizowane są przez Zespół Projektów Europejskich oraz Zespół Projektów Komercyjnych, z podziałem na projekty dla przedsiębiorstw, projekty edukacyjne, projekty społeczne oraz projekty zagraniczne.

Fundacja nieustannie projektuje i wdraża innowacyjne przedsięwzięcia szkoleniowo-edukacyjne oraz doradcze, dzięki którym powołane zostały prężnie działające ośrodki, m.in.:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (www.wsei.lublin.pl)
 • Centrum Studiów Podyplomowych
 • Technikum Akademickie
 • Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości KSU
 • Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii Fundacji „OIC Poland”
 • Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji OIC Poland.

Największym przedsięwzięciem Fundacji „OIC Poland” jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która powstała w 2000r. i obecnie kształci ponad 11.000 studentów.


 

Projekt Jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego